Til forsiden

Projektforløb

JUVU-projektet har været afviklet i to omgange: 

  • JUVU 2010 - fra august 2010 til december 2011
  • JUVU 2012 - fra april til december 2012

Projekt JUVU 2012 bygger videre på det oprindelige projekt JUVU 2010 dog således, at der også fokuseres på: 

  • beskrivelse af målgruppen (dataindsamling)
  • metodeudvikling
  • videndeling og kompetenceudvikling af medarbejderne i projektet (fra Jobcenter København Skelbækgade og Københavns Fængsler)

Om projekt JUVU

Projekt Job og Uddannelse for Varetægtsfængslede Unge (JUVU) er et samarbejde mellem Køben­havns Fængsler og Københavns Kommune (Jobcenter København Skelbækgade) finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i København.

Projekt JUVU er med til at støtte og motivere unge varetægtsfængslede mellem 18 og 24 år til at tage en uddannelse eller komme i arbejde efter løsladelsen.

Formål med projekt JUVU

Projektets overordnede mål er at reducere tilbagefaldet til kriminalitet blandt kriminelle og krimina­li­tets­truede unge og derved bryde fødekæden til banderne og øge trygheden for borgerne i Køben­havn.

Formålet er ligeledes at udvikle nye metoder til forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet via tidlig indsats for at få de unge i arbejde eller uddannelse. Tilbagefaldet til kriminalitet blandt kriminelle og kriminalitetstruede unge søges reduceret ved at støtte og motivere de unge til et nyt liv med job eller uddannelse efter løsladelse.

Tilbud om Job- og uddannelsesplan

De unge tilbydes således to til tre samtaler med henblik på systematisk motiva­tion og afklaring i forhold til arbejde og uddannelse. Samtalerne munder ud i, at en jobkonsulent fra Jobcenter Københavns Skelbækgade, en socialrådgiver fra Københavns Fængsler og den unge i sam­arbejde laver en Job- og uddannelsesplan, som forpligter den unge, og lægger strategien for den unges liv efter løsladelse.

Hvis en ung overføres til et afsoningsfængsel (dette gælder erfaringsmæssigt cirka 50 %) vil Job-og uddannelsesplanen indgå i den videre handleplan for den indsatte på afsoningsfængslet, således at der sikres opfølgning.

Som en del af projektet vil Københavns Fængsler tilbyde kompetenceudvikling til de unge i form af kom­pe­tencegivende uddannelsesforløb.

Projekt JUVUs sammensætning

Projektet består af i alt elleve medarbejdere, hvoraf fire er jobkonsulenter og fem er socialrådgivere. Sty­regruppen består af medlemmer fra Københavns Kommune og Københavns Fængsler.

Projektet er i praksis forankret i Københavns Fængsler.